Bestyrelsen

 

Bestyrelsen har til opgave at sikre at driften i Børnehaven Esther til enhver tid forvaltes på betryggende vis, såvel økonomisk som efter de regler som vedtægterne foreskriver.

 

Bestyrelsen er ikke en del af den daglige ledelse, den del varetages af ledelsesgruppen, herunder den ansvarlige leder som refererer direkte til bestyrelsen.

 

Bestyrelsen tager derfor ikke stilling til enkeltstående sager som vedrører daglige forhold i børnehaven.

 

Bestyrelsen skal:

 

- udarbejde børnehavens målsætning i samarbejde med lederen.

- fastlægge de overordnede retningslinier for børnehavens drift.

- Tilse at de økonomiske rammer overholdes. 

 

Bestyrelsen skal fastsætte principper for:

 

- børnehavens arbejde

- samarbejdet mellem børnehaven og forældrene

- samarbejdet med andre institutioner, lokalområdet m.m.

- information til og fra forældre

- forældrenes deltagelse/ inddragelse i børnehavens arbejde.

 

Bestyrelsen har endvidere indstillingsret ved ansættelse af personale.

_________________

 

Bestyrelsen fra forår 2017 består af:

 

Formand: Rasmus, Aviajas far

 

Næstformand: Majken, Sylvester mor

 

Kaser: Mikkel, Malthe far