Målsætning for det pædagogiske arbejde i Børnehaven Esther

 

 

- At tage udgangspunkt i det enkelte barn og understøtte og udvikle barnet ud fra de kompetencer og færdigheder barnet besidder

 

- At børnene har en tryg og udfordrende hverdag, hvor der lægges vægt på tætte kontakter mellem det enkelte barn og de voksne. Her lægger vi stor vægt på nærværende voksne, der gennem omsorg og tillid, skaber tryghed.

 

- At lære børnene at tro på sig selv, vise dem tillid, lære dem vigtigheden af at kunne noget, give børnene lyst til at søge udfordringer og udvikle sig.

 

- At give børnene frirum, hvor de kan dyrke egne initiativer. Hvor de kan udfolde sig på egne præmisser kombineret med kreative tilbud og fælles aktiviteter.

 

- At børnene får et godt og alsidigt kendskab til naturen. Især igennem ture ud af huset, er målet at kunne give lyst til at lege, bevæge sig og færdes ude i naturen uanset vejret.

 

- At være med til at udvikle børnene sprogligt og lade dem få kendskab til både det grønlandske og danske sprog, samt give dem indsigt i den grønlandske og danske kultur.

 

- At skabe en vedvarende, inkluderende kultur børnene imellem, som skal forebygge mobning. Her tager vi udgangspunkt i ”Kammagiitta - Fri for Mobberi” kuffert som er udviklet af Mary Fonden i samarbejde med Red Barnet 2007. Ambitionen er, at støtte op om udviklingen af gode børnefællesskaber i børnehaven med tolerance og respekt for hinanden. Et miljø hvor børn viser omsorg for hinanden og reagerer på mobning med mod og forsvarer den kammerat, der har svært ved at forsvare sig selv.