Praktisk Information

Åbningstider

 

Mandag – Fredag kl. 07.30 – 17.00

 

Modtagelse af nye børn

Når barnet er indmeldt i børnehaven aftales det enten pr.mail eller telefon, hvilken dag barnet skal starte. I inviteres til at besøge børnehaven inden start. Ved besøget viser vi rundt, fortæller om børnehaven og jeres barn får mulighed for at sige hej til børnehaven og alle de nye venner.

 

Goddag / farvel

Det er vigtigt at jeres barn / I altid siger goddag og farvel til en voksen.

Hvis barnet bliver afhentet af andre, skal børnehaven have besked i forvejen. Hvis I har brug for en voksen til at hjælpe med at vinke farvel om morgen, opfordrer vi jer til, at I finder den voksen, der er ledig.

 

Påklædning / skiftetøj

Børnene skal medbringe skiftetøj og tøj der passer til årstiden. Tøjet kan opbevares i barnets kasse ved deres garderobe i børnehaven.

Når børnenes tøj bliver vådt hænger vi det i tørreskabene.

Det er ikke nødvendigt med rent overtøj hver dag, men hold selv øje med at jeres barn hele tiden har en passende mængde skiftetøj, og HUSK – der skal være navn i tøjet.

 

Sygdom

Vi modtager kun raske børn, d.v.s. at barnet skal kunne deltage i de almindelige aktiviteter såvel inden- som udendørs. Giv venligst besked til børnehaven, hvis dit barn er syg. Af hensyn til andre børn og voksne vil vi gerne vide besked, hvis dit barn har en smitsom sygdom. Hvis barnet bliver sløj eller får feber i løbet af dagen, vil vi kontakte jer.

 

Selvhjulpenhed

I Esther Børnehave har vi en forventning om, at nye børn, der starter i børnehaven skal være blefri og forholdsvis selvhjulpne mht. -af og påklædning, spisning og renlighed.

 

Udmeldelse af Børnehaven Esther.

Vi skal gøre jer opmærksomme på at udmeldelse fra børnehaven skal ske en måned før og altid fra d. 1. i måneden. 

 

Forældresamtaler

Alle nye børn tilbydes en samtale efter 3 måneder, hvor der snakkes om trivsel og opstarten i børnehaven.

 

Vil I vide mere? Kontakt os på mail, så sender vi gerne vores pædagogiske årsplan . I den kan I læse meget mere om børnehavens hverdag og pædagogik.